Sunday , 16 December 2018

చారిత్రక మహోద్యమం చంపారన్ సత్యాగ్రహం

చారిత్రక మహోద్యమం చంపారన్ సత్యాగ్రహం

పుస్తక సమీక్ష 100 సంవత్సరాల కిందట రైతుల స్థితి గతులు ఎలా ఉన్నాయో .. నేడు ఎలా ఉన్నాయో , వారి జీవితాలలో ఏమైనా మారుపు ఉందొ లేదో ... స్వపాలకులు రైతుల పక్షపాతులం అని చెప్పే మాటలు ఎంత న ...

Read More »
scroll to top